H兄自選茶葉精制的茶餅,我稱之為「大圓月潽洱茶餅」(直徑約40公分、3000公克)


  Y兄再請一位寫書法的大姊手繪棉布裝飾防塵套袋,題字:禪茶一味。


  禪字寫在前頭,似乎意指先有內修之禪心,才能飲出外顯茶葉之真味。


  日用生活,當思惟法益,應用其身、其心、其物,拳拳服膺弗失之矣。


 


 


 


 


《三三歸一》摘錄--


成曰:請問收自己之圓何如?


答曰:如身內之收圓,然必收心猿收意馬,鍊己純熟,而後可以還丹,又必收四門收六識,三花聚,五炁凝,萬脈歸根,而後一性圓明,身內之收圓不易如此,況收天下人之圓乎?


是必收氣質、外收行持一切人我摃高,奸貪嫉妒,種種不悅於人者,一併收之忍辱袋中,而又活潑圓通,不露圭角,內極精明,外極渾厚,敬上愛下,克己和人,佛規則甚嚴整,氣象卻又和平;平時信實溫恭,以身作則,臨事寬容忍耐,曲體人情,盛德之感人,如春風之被物,夫然後近者悅服,遠者懷之,乃可以收天下人之圓,而當萬靈之選也。不然,言動放肆,不知收束,棱角峭厲,不能圓融,人皆畏之忌之,天亦必陰除其名,而另選有德者當之,是雖辦收圓之事,而終不能成其功,雖在萬靈之數,而終不能保其位也,此所以欲收天下人之圓,必先收自己之圓也。


成曰:必收自己之圓,而後可收天下人之圓,而備萬靈之數,是知(1使奸用詐者,非萬靈之選也,(2搶功奪果者,非萬靈之選也,(3)貪財利己肥家潤身者,非萬靈之選也,(4滅祖欺師違悖謬行者,非萬靈之選也,(5愛奉承喜逢迎權勢壓人者,非萬靈之選也,(6好奢華享厚福銀錢濫用者,非萬靈之選也,(7分門別戶,稱師作祖,欺人欺心,欺理欺天者,非萬靈之選也,(8面是背非,陽奉陰違,口弄兩舌足踏兩船者,皆非萬靈之選也。


中庸曰:茍不至德,至道不凝。


 

*桐花白志野釉茶碗/陳九駱老師制

Antonio 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()